Žene-pirati

 

Svijet gusarstva bio je muški svijet , kao što je to, uostalom bio i svijet poslovanja , umjetnosti ili politike 18.v. Stoga su žene koje su sanjale da plove morima pod gusarskom zastavom morale u svemu da oponašaju muškarce, oblače se, bore, piju i psuju kao muškarci. One koje su u tome uspjele nisu zabilježene u istoriji – pa danas zanamo samo za dvije čije su maske pale. Smjeli poduhvati Meri Rid i En Boni na  prvi pogled zaprepašćuju, ali zapravo i nisu iznenađujući. One pripadaju dugom nizu pustolovnih žena koje su odjevale muško ruho da bi se izborile za ravnopravnost. Kao ni mnogim njihovim savremenicima, ni Ridovoj ni Bonijevoj nije nedostajalo ni snage ni hrabrosti. Neustrašivo se boreći rame uz rame, činile su silovit dvijac pred kojim su zazirali i najhrabriji od gusara  što su plovili morem.

                                                                                                       

 

                                                                                                                          P

Zanimljivosti