ISTORIJA

 

Prag je osnovan u IX-om veku po dolasku Slovena u Češku, i brzo je postao sedište njenih kraljeva, od kojih će neki dostići carski položaj u izbornom Svetom rimskom carstvu. Na taj način, Prag je u nekim periodima bio prestonica celog carstva.

Grad je dostigao svoj zenit u vreme vladavine Karla IV, koji je izgradio Karlov most, Katedralu Svetog Vita, prvu gotičku katedralu u Centralnoj Evropi, u aprilu 1348. osnovao je Karlov univerzitet, jedan od prvih univerziteta severno od Alpa, i proširio grad ka istoku i jugu. Dana 3. aprila 1347, potpisao je dekret o najvećem srednjevekovnom urbanističkom poduhvatu u Evropi, koji će promeniti demografsku sliku Praga. Odlučio je da ujedini razna naselja i stvori „Novi grad“. Ovaj grad je nastao na okuci reke Vltava, zaštićen tvrđavama Starog grada, sa geometrijski projektovanim ulicama. Godine 1355, Prag je postao prestonica Carstva. Poslednje godine vladavine Karla IV, 1378, Prag je imao 40.000 stanovnika i bio jedan od najvećih gradova Evrope.

Kao kulturni i ekonomski centar Češke, Prag je privlačio mnoge čuvene umetnike i naučnike, kao: Jana Husa, Franca Kafku, Bohumila Hrabala, Volfganga Amadeusa Mocarta, Antonjina Dvoržaka, Vaclava Havela, Alberta Ajnštajna.

Vekovima Prag je bio multietnički grad, sa češkim, nemačkim i jevrejskim stanovništvom. Posle nemačke okupacije u Drugom svetskom ratu (1939), velika većina jevreja je nestala u holokaustu. Građani kojima je nemački jezik bio maternji, a koji su predstavljali većinu do 19. veka, proterani su posle rata.

 

 

 

POČETNA

Zanimljivosti