Gimnazija
Banja Luka

 Maturanti generacije 1981-85.
Proslava 20 godina mature


Pozivamo maturante Gimnazije u Banjaluci (generacija 1981-85.) da se sastane ispred zgrade Gimnazije u subotu, 28.5. 2005. godine u 11 h.

Kontakt-adresa za sve potrebne nformacije: zmiric@inecco.net