PRVO PITANJE

 

 

 

Članovi grupe su porijeklom iz:

                    a) SiCG

                    b) Armenije

                    c) SAD-a

Muzika