U ISTOČNOM

SARAJEVU     
G  I  M  N  A  Z  I  J  A

   

    S R P S K A
I L I D Ž A       

 

  

G L A V N I

M E N I

NASLOVNA         ISTORIJA ŠKOLE           ALBUM   

 


    NASLOVNA

ISTORIJA ŠKOLE

ALBUM

          Našu školu možete kontaktirati na:

    Tel/fax : 057/342-735

Email: gimnazijaistocnosarajevo@yahoo.com

i na adresu:

Stefana Nemanje b.b.

Istočno Sarajevo , RS-BIH

       Škola, iako bez svoje zgrade (u istoj se nalaze Srednjoškolski centar “28. juni” i kancelarije preduzeća “Famos”), raspolaže sa petnaest učionica i četiri kabineta – dva za informatiku, jedan neopremljen kabinet za hemiju i biologiju i jedan kabinet za zdravstvenu njegu.

       

            

 


                                       
                                 http://www.enovine.net/skole/Gimnazija_Istocno_sarajevo/naslovna.htm  / Created by: Vladan Šuka

© GIMNAZIJAISTOCNOSARAJEVO online-Sva prava zadržana/All rights reserved!