1.Kolika je duzina odbojkaskog terena?

a) 18 m

b) 14 m

c) 16.5 m