KVIZ                  

1)Od koje godine Liga sampiona nosi ovo ime?

a)1956

b)1980

c)1992