Biografija     

DJELA

Književnost za treći razred

Književnost za četvrti razred

Na prvi pogled

Glasnici novog pisma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живко Малешевић

 

   

Рођен 1951. године у Вагану. Основну школу завршио у родном месту, гимназију у Гламочу, студије југословенске опште књижевности на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Бави се књижевном критиком и есејистиком. Редовно објављује прилоге у многим листовима и часописима. Професор Гимназије у Бањој Луци. Члан удружења књижевника Републике Српске и Србије.
ОБЈАВИО: На први поглед (критике из савремене српске књижевности ), Службени гласник РС, Бања Лука, 2002. године; Гласници новог писма (есеји и критике), УКС-Подудружница Бањалука, 2005.
ПРИРЕДИО: Др Душко Бабић, Живко Малешевић: Књижевност 3 и 4(приручници за гимназије и средње стручне школе), Завод за уџбенике и наставна сретства, Источно Сарајево;  
Џонатан Свифт, Гуливерова путовања, Завод за издавање уxбеника, Српско Сарајево, 2004. године ( предговор, разговор о делу, речних страних речи и израза, биљешка о писцу) - лектира за седми разред основне школе.
Ранко Павловић: Приповијетке ( избор и поговор ), Изабрана дјела Ранка Павловића, Завод за издавање уxбеника, Српско Сарајево, 2004. године
Ранко Прерадовић: Крити Чари ( избор критика Ранка Прерадовића и критичари о Ранку Прерадовићу са предговором ), Бања Лука, 2004.године


Моб. тел. +387 65 543 866 Фиксни: +387 51 307 210

e-mail: zivkom@teol.net