Nastup Gimnazije na INOST-u 1998 - knjige

 

Knjige

Muzika

Nastupi

home page

 

 

 

WINDOWS - Priručnik 

·  Opis elemenata WINDOWS-a,

·  Priručnik za početnike,

·  Opis najčešće korištenih elemata WINDOWS-a,

·  Opis postavljanja parametara, 

·  Rad sa mišem i tastaturom,

·  Broj stranica: 72,

·  Format: A5.

 

abc za WINDOWS 9x 

·  Priručnik za početnike.

·  Opis najčešće korištenih elemanata WINDOWS-a verzija 95 i 97.

·  Opis postavljanja parametara, 

·  WORDPAD i PAINT,

·  Broj strana: 32,

·  Format: A5.

 

abc za WORD 97

·  Redoslijed izrade dokumenta

·  Postavljanje parametara stranice

·  Izbor fonta 

·  Tra`enje i izmjena

·  Tabele

·  Štampanje

·  Format: A5,

·  Broj strana: 32

 

abc za EXCEL

·  Postavljanje parametara

·  Načini adresiranja 

·  Formule

·  Izrada dijagrama

·  Štampanje

·  Format: A5,

·  Broj strana: 32

 

abc za DOS

·  Osnovni pojmovi o računaru

·  Dijelovi računara

·  Naredbe za računar 

·  Naredbe za memorije

·  Naredbe za direktorije

·  Naredbe za fajlove

·  Format: A5,

·  Broj strana: 32

 

abc za WORD FOR WINDOWS 

·  Redoslijed izrade dokumenta

·  Postavljanje parametara stranice

·  Izbor fonta 

·  Tra`enje i izmjena

·  Tabele

·  Štampanje

·  Format: A5,

. Broj stranica: 32

 

DOS, WINDOWS, WORD 97

·  Osnovni pojmovi o računaru

·  Opis najčešće korištenih DOS naredbi

·  Naredbe grupisane prema mediju

   na koji se odnose

    

·  Opis najčešće korištenih dijelova WINDOWS-a,

·  Opis postavljanja parametara, 

·  Rad sa mišem i tastaturom,

·  Redoslijed izrade dokumenta

·  Postavljanje parametara stranice

·  Izbor fonta 

·  Tra`enje i izmjena

·  Tabele

·  Štampanje

·  Format: A5,

·  Broj strana: 64

 

BASIC - Zbirka zadataka

·  Uvodi čitaoca u programiranje,

·  Savremen pristup programiranju,

·  Zadaci, primjeri i objašnjenja,

·  Listing programa, prikaz promjena na ekranu i memoriji, opisi

·  544 zadatka, 91 slika, 44 tabele,

·  Format: B5,

   Broj strana: 316,

 

DOS priručnik za IBM PC računare

·  Računarski bukvar, namjenjen početnicima

·  Kratak opis hardvera

·  Opis najčešće korištenih DOS naredbi

·  Naredbe grupisane prema mediju na koji se odnose

·  Primjeri sa zadacima

·  Broj strana: 92. 

   Format: A5

 

PROGRAMSKI JEZIK PASCAL

·  Opisi naredbi

·  Sintaksni dijagrami

·  Opis programa

·  Tekstualni algoritam

·  Listing programa

·  Ispis na ekranu

·  Redoslijed izvo|enja naredbi

·  Format: A5,

   Broj strana: 128

 

IBM TEKST EDITOR - Priručnik

·  Osnovni editor za početnike,

·  Startanje editora, izgled ekrana, menija i funkcionalnih tipki

·  Editovanje i ure|ivanje teksta

·  Rad sa blokovima

·  Izrada tabela

·  Broj strana: 70

·  Format: A5

  

abc PASCAL

·  Opis rješenja

·  Opis programa ·

·  Tekstualni algoritam

·  Listing programa

·  Ispis na ekranu

·  Format: A5, 

·  Broj strana: 40

                

abc BASIC

·  Opisi rješenja

·  Opis programa

·  Dijagrami toka

·  Tekstualni algoritam

·  Listing programa

·  Ispis na ekranu

·  Format:A5,

·  Broj strana:40