Nastup Gimnazije na INOST-u 1998 - nastupi

 

Knjige

Muzika

Nastupi

home page

 

 

 

U toku Sajma na štandu Gimnazije će biti organizovani nastupu naših učenika i profesora:

1.      Svaki dan na štandu Gimnazije u 13:00 i 19:00 ~asova

2.      Promocija staralaštva profesora Gimnazije

Nastup učenika na kulturnim manifestacijama INOST-a

1. Raspored nastupa na štandu

2. Promocija staralaštva profesora Gimnazije

 

·        Tihomir Levajac, roman "Jopent Sudanija"

·        Željko Grbić, "Abac WORD"

·        Branislav Đaković "Najljepše pesme Vrapčića"

·        Tihomir Levajac, "100 godina banjalučke Gimnazije" video kaseta

·        Željko Grbić, "Škola računara" video kaseta

·        Mućan Danijela, violina      

·        Popović Miroslav, gitara

·        Jeinić Ana, gitara

·        o knjigama će govoriti recenzenti

 

Trajanje promocije 30 do 40 minut U SALI.

 

3. Nastup učenika na kulturnim manifestacijama INOST- a

iz tabele

 

Željko B. Grbić