Nastup Gimnazije na INOST-u 1998 - muzika

 

Knjige

Muzika

Nastupi

home page

 

 

 

UTORAK

13.00   

 

Popović Miroslav,gitara            

Sor: Varijacije  (6 min.)   

Mušan Danijela, violina            

Ševa Mirela, violina

Beriot:Romance (3-4 min)

          

 

UTORAK

19.00

 

Mičić Nenad, klarinet

 Hendl: Allegro (2min)

 Dezavu:Mali crnac (2min)

Popović Miroslav, gitara

Mičić Nenad, klarinet

Bee Gees: How deep is your love ? (5min)

 

SRIJEDA

13.00 

 

Babić Jelena, violina

Fiorillo: Etida  22 (3min)  

škobić Duško, gitara

Karkasi: Kapričo (4-5 min)

  

SRIJEDA

19.00

 

Popović Miroslav, gitara

Tarrega: Dva preludija (3 min)

Jeinić Ana, gitara

Dowland:Fantazija (3 min)

 

ČETVRTAK

13.00  

  

Pastir Jelena, gitara

Roch: Habanera (2 min)                 Berendika Saša, gitara

Škobić Duško, gitara

 Erik Clapton, Leb i sol (5 min)

 

ČETVRTAK

19.00

 

Nazalević Andrea, gitara

Ivanović: Kafe komad 2 (3 min)

Mušan Danijela, violina

ševa Mirela, violina

Marini: Baletto (4 min)

Jeinić Ana, gitara

Barios: Katedrala (1,5 min)

 

PETAK

13.00  

  

Berendika Saša, gitara

Škobić Duško, gitara

Erik Clapton,( 4 min)

Jeinić Ana, gitara

Lobos Etida 1 (3 min)

Ševa Mirela, violina

Fiocco: Allegro (3 min)

 

PETAK

19.00

 

Mušan Danijela, violina

Bach: Allemanda (2 min)

Mušan Danijela, violina

Popović Miroslav, gitara

Mičić Nenad, klarinet

Folklorna muzika (8-10 min)

 

SUBOTA

13.00    

 

Nazalević Andrea, gitara

Molino: Sonata (4 min)       

Babić Jelena, violina

Rubinstein: Romance (5 min)

 

SUBOTA

19.00

 

Pastir Jelena, gitara

Galilej: Svita (3 min)

Mušan Danijela, violina

Popović Miroslav, gitara

Duet - violina & gitara (4 min)