^LANOVI  

  ISTORIJAT

KOREOGRAFIJE

ORGANIZACIJA DRU[TVA               PUTOVANJA

          KONTAKT    

   

Dru{tvo trenutno broji oko 150 aktivnih ~lanova. Postoje dvije grupe. Mla|a grupa probe izvodi subotom po rukovodstvom nekog od starijih ~lanova. Starija grupa probe izvodi nedjeljom pod rukovodstvom koreografa. U dru{tvu trenutno radi i sekcija veterana ovog drustva. Mje{oviti orkestar koji broji 15 ~lanova probe ima nedeljom u trajanju od 2 sata. Orkestar sa~injavaju harmonika{i, flauta{i, gitaristi, kontrabasisti, klarinetisti, violinisti i vokalni solisti.