Andrea Vranković III8
Kristina Levičnik IV7
Suzana Savinović III3
Danijela Topić I3
Nataša Tubić IV5
Slobodana Vučić IV5
Andrea Đerman IV8
Marija Stojanović I3
Mia Jokanović III7
Anja Kavić III7
Divna Plavšić II8
Sofija Ćurković II7
Nikolina Petrović II8
Tamara Zrnić II7
Marija Račić III7
Irena Ivetić III8
Jelena Savanović IV4
Maja Crnobrnja IV11
Sunčica Crnić I3