Tamara Pušić Tambura (prim) IV7
Tijana Guzijan Tambura (prim) IV11
Žarko Radić Bas IV9
Boris Anđić Harmonika IV2
Tanja Šljivar Gitara IV4
Nevena Šajinović Flauta IV3
Tijana Nilačić Viola II9
Slaven Šteković Gitara IV1
Martina Babić Tambura III9
Milana Regoda Prim II
Đorđe Regoda Gitara III7
Saša Burgić Gitara III3

Mentori: Bojan Đukić i Miroslav Vulin, prof.