Књиге професора Гимназије Бања Лука


Живко МалешевићПонуђена књига је покушала, али и успела да на нов начин презентује књижевно дело, тако да ученику не сервира све, напротив, садржајно и методички му пружа фундаменталне информације о делу, али на такав начин да га мотивише и смешта у простор интерактивног проучавања књижевности, што је, признаћемо, и основни циљ савремене наставе... (рецензија)Суштина Малешевићевих критичких принципа није утемељена у теоријској и поетичкој, него у онтолошкој димензији књижевности; он трага за оним живим жариштем у којем се зачиње потреба за писањем, где се рађа човеково морање да се одупире пролазноси и случајности постојања.
Нема сумње, Живко Малешевић све више израста у значајно име наше не само прекодринске критике која је на овом западно истуреном књижевном тлу српских крајева и наслућених умјетничких потенцијала актуелно потребна као хљеб и со...  (рецензије и критикеа)

.