O FILMU

Film „Susret druge vrste“ je baziran na problemu adaptacije učenika pri prelasku iz osnovne u srednju školu. U njegovoj izradi učestvovali su učenici multimedijalne sekcije Gimnazije Banjaluka.
Cilj ovog filma jeste da mladima na zanimljiv način prikaže prisutnost ovog problema, te mogućnosti za njegovo rješavanje. Istraživanje koje su nedavno sprovele učenice naše škole, pokazalo nam je da problem realno postoji, te da je adolescentima neophodno pružiti podršku kako bi što lakše prebrodili dolazak u novu sredinu. Kratkim filmom pokušali smo približiti problem mladima koji se nalaze u pomenutoj situaciji, te im ponuditi konkretna rješenja, u vidu aktiviranja u mnogobrojnim sekcijama, kako bi upoznali nove ljude, stvorili krug poznanika oko sebe i stekli neophodno samopouzdanje.

OIA – Omladinska informativna agencija
OIA BiH je vodeća nevladina i vanstranačka organizacija na nivou Bosne i Hercegovine koja djeluje kao nezavisni institut za razvoj javnih politika prema mladima sa ciljem poboljšanja položaja mladih i povećanja njihove participacije u društvu.
Kroz tri sektora: O (Obuka), I (Info servis) i A (Analize i Advocacy - Policy sektor) OIA sarađuje sa preko 400 vladinih tijela, institucija i ustanova svih nivoa vlasti i sa više od 300 omladinskih organizacija u BiH i regiji Jugoistočne Europe i svijeta, te sa nizom međunarodnih organizacija, medijima i mladima.


OIA nastaje 2001. godine kroz Zajednički omladinski program (ZOP) Fonda Otvoreno društvo BiH – Soros Fondacije (OSF) koji se temeljio na Strategiji Fondacije i UNDP-evom Izvještaju o humanom razvoju u BiH – Mladi 2000.