O SAVJETU VIJESTI AKTIVNOSTI ŠKOLSKE SEKCIJE

O Savjetu

Još nešto o Savjetu!

Statut Savjeta

Pravilnik o vođenju sjednica Savjeta

Struktura Savjeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O savjetu

 

Savjet učenika Gimnazije (SUG) je glavno učeničko tijelo koje promoviše interese učenika u školi i u zajednici na čijoj se lokaciji škola nalazi, podstiče aktivizam mladih i radi na uspostavljanju što bolje saradnje između učenika i radnika škole. Savjet učenika Gimnazije čine predstavnici svih odjeljenja škole. Po novom Statutu, svako odjeljenje ima po dva predstavnika u Savjetu, a rukovodstvo Savjeta čine predsjednik, 4 potpredsjednika iz I, II, III i IV razreda i sekretar. Odbacili smo stari sistem s jednim predsjednikom i zamjenikom predsjednika, radi što boljeg uključivanja svih razreda u rad Savjeta. Redovni izbori su održani 5. maja 2006. godine na kojem je izabrano novo rukovodstvo Savjeta učenika:

-     Miloš Milovanović, predsjednik

-     Tamara Pušić, potpredsjednik iz IV razreda

-     Maja Prosan, potpredsjednik iz III razreda

-     Lela Draganić, potpredsjednik iz II razreda

-     Suzana Savinović, sekretar

 Glavni cilj novog rukovodstva je popularizacija Savjeta među učenicima i efektniji rad Savjeta učenika.

 Bitan dio programa Savjeta je i unapređenje saradnje između profesora i učenika, zaštita prava učenika, ali i ukazivanje na njihove obaveze. U vezi s tim smo na web-site postavili pravilnik o ocjenjivanju učenika, a učenici sva pitanja mogu prenijeti Savjetu preko predstavnika iz svog razreda.

 Volonterizam i uopšte aktivizam mladih su takođe dio programa rada Savjeta učenika Gimnazije. Tokom školske 2005/06. godine smo učestvovali u brojnim volonterskim akcijama i kulturno-umjetničkim dešavanjima kao što su Jedan slatkiš – jedno dijete, Sajam knjige, Mali Inost, Dan srednjoškolaca, a mnogi učenici su se posredstvom Savjeta priključili volonterskim akcijama u organizaciji OKC-a.

 2006/07. školske godine ćemo nastojati da sve dosadašnje akcije nastavimo i da organizujemo nove školske i vanškolske aktivnosti.

 Sjednice Savjeta učenika se održavaju jednom u dvije sedmice i svi učenici koji nisu članovi Savjeta, a koji žele da učestvuju u radu su pozvani da prisustvuju sjednicama.

 Svoje primjedbe i sugestije možete uputiti na e-mail: su_gimnazije@yahoo.com

 

Sjednice

Pravilnik o ocjenjivanju

Studiranje u inostranstvu

Linkovi

Izostanci