O SAVJETU VIJESTI AKTIVNOSTI ŠKOLSKE SEKCIJE

O Savjetu

Još nešto o Savjetu!

Statut Savjeta

Pravilnik o vođenju sjednica Savjeta

Struktura Savjeta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnik o vođenju sjednica Savjeta učenika Gimnazije

 

Cilj ovog Pravilnika je određivanje glavnih smjernica za vođenje sjednica Savjeta učenika Gimnazije. Primarni zadatak Savjeta učenika je da predstavlja učenike i štiti njihova prava, a samo efikasnim radom to može postići. Ovaj Pravilnika nema za cilj da Savjet učenika učini preformalnim, već samo da reguliše način vođenja sjednica, s obzirom da članovi Savjeta smatraju da ponekad i sam neorganizovan način vođenja sjednica doprinosi lošoj reputaciji Savjeta među učenicima.

Osnove svake sjednice Savjeta treba da budu sljedeća pravila:

-     Svaki član Savjeta ima pravo da iskaže svoje mišljenje.

-     Vrijeđanje i klevetanje bilo koga je u potpunosti zabranjeno na svim sjednicama Savjeta i svih organizacija koje Savjet osniva.

-     Mišljenje svakog člana Savjeta se uzima u obzir i mišljenja članova Savjeta vrijede jednako.

-     Odluke se donose većinom, ali prava manjine ne smiju biti kršena Savjetu.

-     Kao što je to predviđeno Statutom Savjeta učenika Gimnazije, svaka sjednica Savjeta je otvorena za javnost.

 Kvorum za održavanje sjednica je 50% + 1 svih članova Savjeta (jedno odjeljenje – jedan član). Članovi Savjeta imaju pravo iz opravdanih razloga napustiti sjednicu, ali i ako se kvorum u međuvremenu poremeti, predsjednik Savjeta može po ličnom nahođenju nastaviti s radom ili sjednicu odgoditi. Ukoliko član Savjeta iz neopravdanih razloga napusti sjednicu, u evidenciju se upisuje nedolazak na sjednicu.

Svaka sjednica mora imati svoj dnevni red, koji bi trebalo da prati sljedeći šablon:

-     Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Savjeta.

-     Izvještaji potpredsjednika godina.

-     Aktivnosti u toku.

-     Nove aktivnosti.

-     Ostala pitanja.

-     Obavještenje o datumu održavanja sljedeće sjednice.

Sjednicom Savjeta predsjedava predsjednik Savjeta, koji daje riječ članovima Savjeta pri diskusijama. Predsjednik ima pravo dati uvodnu riječ o svakoj tački dnevnog reda ili to pravo ustupiti izvjestiocu za datu tačku dnevnog reda. Nakon uvodne riječi nastavlja se diskusija u kojoj imaju pravo učestvovati svi članovi Savjeta. Vrlo je bitno ispoštovati pravilo da dok jedna osoba govori, ostale ćute.

Glasanje u Savjetu učenika može biti tajno ili javno. Ako je glasanje tajno, glasa se na listovima, koji se skupljaju da budu prebrojani od strane sekretara Savjeta i još dva člana Savjeta, koji nisu u IO. U slučajevima kada je glasanje javno, glasa se dizanjem ruke.

 Pravo glasa prvenstveno ima predstavnik odjeljenja u Savjetu. Ukoliko je predstavnik odsutan, njegov/njen zamjenik preuzima pravo glasanja. Ukoliko je prisutan i predstavnik i zamjenik predstavnika, predstavnik ima pravo glasa i u slučajevima kada se ne slaže sa svojim zamjenikom.

 

Sjednice

Pravilnik o ocjenjivanju

Studiranje u inostranstvu

Linkovi

Izostanci