O SAVJETU VIJESTI AKTIVNOSTI ŠKOLSKE SEKCIJE

Sjednice

Godišnji izvještaj za 2005/06

Zapisnici sa sjednica

19. maj 2006.

2. jun 2006.

15. septembar 2006.

29. septembar 2006.

13. oktobar 2006.

27. oktobar 2006.

17. novembar 2006.

1. decembar 2006.

15. decembar 2006.

Zapisnici sa sjednica

29. septembar 2006.

Dnevni red:

 

  1. Analiza nastupa Gimnazije na Sajmu knjige

  2. Prijedlog kućnog reda

  3. Priprema školskog takmičenja u odbojci

  4. Volontiranje

  5. Dan srednjoškolaca

  6. Ostalo (Realizacija elektronske čitaonice, prijave za Edukacioni centar, Narodno pozorište)

 

Sjednica je počela analizom nastupa Gimnazije na Sajmu knjige za koji je utvrđeno da je prošao uspješno. Imali smo tri promocije (Nova škola, Aktivnosti u Gimnaziji, Mladi stvaraoci). Sedam medijskih kuća je zabilježilo naš nastup, a od toga dvije pripremaju detaljnu reportažu. Naš nastup je još bolji kad se uzme činjenica da smo jedina škola u državi koja se predstavila na Sajmu i da su naš nastup i medijska pažnja rezultovali dobijanjem novih kompjutera za kabinet informatike.

Pročitan je prijedlog Kućnog reda. Članovi su jedino reagovali na 1. član Kućnog reda: "Vrata škole se zatvaraju u 07:35 u prvoj smjeni, odnosno u 13:35 u drugoj smjeni", te tražili da se vrata škole ne zatvaraju radi učenika koji putuju, kao i radi učenika koji žele da pristupe školskoj čitaonici i elektronskoj čitaonici. Izmijenjeni prijedlog Kućnog reda je prihvaćen jednoglasno.

U Odbor za sport su se prijavili sljedeći članovi SUG: Tanja Babić, Anja Kavić, Miloš Milovanović, Lela Draganić, Tamara Pušić. Rečeno je i da se u organizaciju sportskih takmičenja mogu uključiti i svi ostali zainteresovani učenici.

Zbog skorašnjih nesuglasica i ostavki rukovodstva BLUS-a organizacija Dana srednjoškolaca je pod znakom upitnika. Ipak, Gimnazija će imati spreman adekvatan program, te su članovi obaviješteni da kulturno-umjetnički program prijave Maji Prosan.

 Elektronska čitaonica je realizovana, te učenicima na raspolaganju stoji pet kompjutera s internet konekcijom.

Prijave Edukacionog centra za kurseve stranih jezika su podijeljene članovima.

Članovi su obaviješteni da je uspostavljen kontakt s Narodnim pozorištem RS, te da će nam poslati ponudu polovinom oktobra za pretplatu Gimnazijalaca.

Članovi SUG su se žalili na nehigijenske uslove u toaletima, kao i na vrlo neugodan miris u ženskoj svlačionici.

Na inicijativu Jelene Vidović u dnevni red je uvršteno razmatranje puštanja muzike. Nakon rasprave je sa 21 glas ZA, 3 PROTIV i 0 UZDRŽANIH prihvaćena sljedeća Odluka: "U svakoj smjeni će biti po jedan predstavnik iz razreda koji će muziku puštati po ranije utvrđenom rasporedu žanrova, a predstavnici će se sedmično rotirati."

 

Sjednice

Pravilnik o ocjenjivanju

Studiranje u inostranstvu

Linkovi

Izostanci